Våre gode minner 

Bildegalleri

Se vår forestilling «Jul med Disney» 5. desember 2021 kl 1500 

⬇️

https://vimeo.com/653386162/3a447a7b27


Se vår forestilling «Jul med Disney» 5. desember 2021 kl 1700

⬇️

https://vimeo.com/652175967/6e7a6b1b40 

Se vår forestilling fra «Drømmen om Svanesjøen» 8. juni 2021, kl 1900 «cast 2»

⬇️

«Drømmen om Svanesjøen» 8. juni 2021 kl 1700, «cast 1»⬇️
«JUL MED DISNEY»

5. desember 2021
Foto: Øyvind Johannessen